top of page
Graving, planering og massetransport
Tomte- og vegutbygging

Arnco har gravemaskiner av ulik storleik samt lastebilar, dumper og andre maskiner som kan utføre diverse grunnarbeid innan graving, planering, massetransport med meir.
 

Oppføring av mur i naturstein
Betong- og asfaltsaging

Vi har god erfaring med oppføring av mur/forstøtningsmur i naturstein, til dømes i forbindelse med bustadhus.

Tenester vi kan tilby

Vi utførar grunnarbeid i forbindelse med oppføring av bustadhus, næringsbygg og veg.
 

Boring- og sprengningsarbeid
Levering av stein, grus, singel, pukk, matjord, rør m.m.
Grøftegraving og vatn/avløp
Riving og sanering

Arnco har i tillegg til ein borerigg, to skytebasar med sprengningssertifikat kl. A og lang erfaring som kan utføre sprengningsarbeid for bl.a. grøft og tomteutbygging.
 

Vi kan også utføre oppdrag innan riving og sanering av bustadhus og mindre næringsbygg.

Vi utførar grøftearbeid for til dømes VA samt drenering langs grunnmur.

Vi har nødvendig utstyr som kan sage i både betong og asfalt.

Arnco kan levere ulike typar massar som stein, grus, singel, pukk og matjord. I tillegg kan vi levere rør, rørdeler, kummer, fiberduk med meir.

bottom of page